Wat is NEN?

NEN metingen

NEN is een term die in de bouw en techniek branche wordt gebruikt als aanduiding voor normen. De afkorting NEN staat voor NEderlandse Norm. In dit artikel leest u meer over NEN normen. Bijvoorbeeld: wat zijn NEN normen? Hoe komen deze tot stand? En door wie worden de normen in Nederland beheert?

Wat zijn NEN normen?

Het NEN zet zich continu in voor de ontwikkeling van allerlei normen. Deze normen zorgen voor een belangrijke basis voor veilige, gezonde en duurzame installaties en producten. NEN normen zorgen er ook voor dat totstandkomingsprocessen veilig en efficient verlopen. Normen zijn dus erg belangrijk om misverstanden te voorkomen. Als alles volgens een bepaalde norm wordt gemeten dan is de kwaliteit en veiligheid gemakkelijk te bepalen.

Hoe komen normen tot stand?

Om de veiligheid en kwaliteit van producten en diensten te kunnen garanderen wordt er door verschillende partijen in de markt vrijwillig een norm vastgesteld. De NEN is een neutrale partij die handelt zonder winstoogmerk. Door de organisatie van de NEN wordt gekeken naar de behoefte aan normen om vervolgens afspraken te maken met alle belanghebbenden over de ontwikkeling en financiering van de normen.

Door wie worden de normen in Nederland beheert?

Net als voor de ontwikkeling van normen is het ook de NEN die de Nederlandse Normen beheert. De NEN normen zijn door de NEN zelf gepubliceerd en worden ook door deze stichting beheert.

Naast de NEN normen zijn er ook Europese Normen zoals de NEN-EN en Eurocodes. En natuurlijk moeten we de internationale normen niet vergeten, dit zijn de zogenoemde ISO normen.

Wat kan NEN Metingen voor u betekenen?

Onze gecertificeerde medewerkers kunnen u op dit moment alleen helpen met het uitvoeren van een NEN 2580 meting. Na het uitvoeren van deze meting kunnen wij een NEN meetrapport leveren met daarin de exacte vloeroppervlakte en inhoud van uw gebouw of ruimte. Heeft u een NEN 2580 meetrapport nodig? Neem direct contact met ons op!

NEN 2580 meting aanvragen